Sao Paulo

Over het ontstaan van koffie doen vele verhalen de ronde. Een ervan is dat een herder in Ethiopie zag dat  zijn schapen heel actief waren na het eten van wilde bessen. Hij bracht de bessen naar het klooster waar de Abt meteen bedacht om van deze bessen een brouwsel te maken dat de monniken zou wakker houden voor de bidwaken. Zo begon de trektocht van de koffie langsheen alle continenten.

Eén van deze vele omzwervingen eindigde net na de Wereldtentoonstelling in 1913 in de Veldstraat te Gent. Daar werd toen ons eerste koffiehuis 'A la ville de Sâo Paulo' opgericht.
In 1956 volgde een verhuis naar de Koestraat 24, waar we tot op heden nog steeds gevestigd zijn. Oorspronkelijk vonden zowel productie als verkoop plaats op dezelfde locatie, maar gezien de groei van ons bedrijf, gebeurt het roosten van de koffie nu in onze koffiebranderij te Sint-Amandsberg.

Zoek product

In de kijker